Gpr Nedir?

Yeraltı Radarı (GPR: Ground Penetrating Radar) veya bir başka ismiyle Jeoradar (Georadar veya Yer Radarı), birçok jeofizik inceleme metotları ile benzer şekilde yeraltını yüzeyi açmaya gerek kalmadan radar dalgaları ile haritalamayı sağlayan bir jeofizik yöntemdir. Yüzeyi açmadan yapılan bu inceleme metodu 1970’lerden itibaren makine imalatında ve arkeolojik incelemelerde kullanılmaktadır.

GPR radarların uygulanmasının basit işlevli olması sebebiyle; seri şekilde verilerin alınabilmesi, veri alma esnasında araştırma mekanında hiçbir kazı işlemine sebebiyet vermemesi nedeni ile santimetre ölçeğinde çok iyi çözünürlük iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) 3B görüntüsü detaylı ve hızlı bir şekilde yeraltı görüntüsünü sunmaktadır. Metot, yüzeye ve alana hasar getirmeden basit ve işlevsel olması sebebiyle çok tercih edilen bir uygulamaya dönüşmüştür.

GPR vasıtası ile cisimlerin konum ve yüzeye uzaklığının net bir şekilde anlaşılması, yüksek çözünürlükte görüntü ile görünürlük sağlaması nitelikleri sebebiyle bütün yüzeysel incelemelerde, 1970’lerden bu yana en fazla uygulanan jeofizik metoda dönüşmüştür. Cihazın yaygın kullanımı artık definecilerde de yaygınlık göstermiş ve uzman defineciler nesneleri bulma çalışmalarında en fazla rağbet gösterdiği teknolojik aletler olmaya başlamıştır. Yerbilimlerinde GPR radarı kaya, toprak, kum ve buz, tatlı su, asfalt, kaldırım, demiryolları ve tünel gibi yerlerde rahatlıkla kullanım olanağı sağlamaktadır.

GPR radarları yapısal incelemelerde, toprak yer katmanlarının incelenmesinde, yüzeye bitişik jeolojik maddelerin araştırılmasında, Fayda meydana gelen kırık ve çatlakların belirlenmesinde, yeraltı karstik boşluklarının bulunmasında, yeraltı su düzeyini anlamada, yakın dönemde popüler düzeyde arkeolojik araştırmalarda; tapınak, mezar, duvar, temel gibi tarihi nesnelerin tespitinde, metalik nesnelerin yerlerinin tespiti noktasında; yeraltında kalan boru, boru hattı, su yerlerinin bulunmasında, yüzey incelemelerinde, tünel incelemelerinde, kara/demir yolu, su tünelleri, tüp geçitler, bulma ve benzeri araştırma alanları üzerinde kullanılır.
GPR radarları yüzeye, duvara yerleştirilebilmesinin yanı sıra elde de taşınabilmektedir. Kimi GPR radarları ise bir kişinin çekmesi veya itmesi ile bir yük taşıma aracına yerleştirilerek de taşınabilir. Radar antenlerinin işlemesine zarar gelmemesi veya net bir görüntü alınabilmesi için yük taşıma araçlarının metal yoğunluklu olmamasına özen gösterilmelidir. Ağırlığına göre treyler veya motorlu bir taşıt tarafından çekilen römorklarla da çekilebilmesi olanaklar arasındadır.

Radarlar, elektromanyetik sinyal verilerinden gelen radyo sinyallerini devamlı bir şekilde kızıl ötesi renkler vasıtasıyla bildirir. Radar sinyallerine özel olarak tasarlanmış gözlük ve benzeri aparatların sayesinde cihazların gönderdiği sinyaller görülebilmektedir. Radar bünyesinde kayıt altına alınan bilgilerin devamlı bir şekilde algılanabilmesi için sinyallerin hızı ve ne yoğunlukta algılandığı incelenmekte, bulunan nesnenin ne boyutta ve ne şekilde olduğu hakkındaki bilgiler cihazın ekranına verilmektedir.