Resistivity ya da Resistive Yöntemi Nedir?

İlk kez 1915 senesinde Wenner, özdirenç metodunu uygulamaya çalışmıştır. 1920 senesinde ise Schlumberger bu yöntemi katkıları ile geliştirmiş ve uygulama başarıya ulaşmıştır.

Resistive yöntemi nedir? Ne için kullanılır? Geniş ölçekte kullanılan diğer bir adıyla elektrik özdirenç yöntemi, çok fazla başvurulan jeofizik metotlardandır. Elektriksellik, elektroliz faaliyetiyle meydana gelen iletkendir. Arazi ve kayaçların içinde oluşan delik ve deliklerde meydana gelmiş su düzeyiyle bağıntılı olarak farklılıklara neden olur. Resistive metodunun görevi yeraltındaki yapıların yatay ve dikey doğrultuda elektriğin iletkenlik biçimlerini araştırmaktır. Bu metot vasıtasıyla araştırmacılar jeolojik yapıların ebat ve derinliklerinin araştırılması, Dalgalı dönüşümlerin belirlenmesi ve jeolojik şartlara endeksli biçimde anormalliklerin saptanması, kirlilik düzeylerinin şemalara indirgenmesi ile tuzlu su temini, yeraltı suyu ve maden ve benzeri oluşumların saptanabilmesi, kuyu logları ve gömülü atık alanların saptanabilmesi için kullanılmaktadır.

Nasıl uygulanır? Enerji kaynağı suni bir biçimde kullanılmaktadır. Zemine gönderilmiş olan suni akım vasıtasıyla yeraltının saptanabilir özdirenci hakkında bir hesaplama yapılmaktadır. Elektrik özdirenç metotları ile zemine sabitlenen 4 tane elektrot ile yapılmaktadır. Elektrot aralığına bağımlı bir şekilde ölçüm derinliği belirlenir.

Bilgisayar ve jeofizik teknolojik aletlerinin gelişiminin artmasıyla elektrik özdirenç metodu, yeraltının özdirenç dönüşümlerinin bir, iki ve üç boyutlu olarak araştırılmasına imkan sağlamıştır. Bu şekilde yöne bağımlı ve tekörnek olmayan yeraltının gerçek şekillerin ve oluşumların en iyi şekilde özdirenç dönüşümlerini araştırabilmektedir. İlk bir boyutlu (1B) olarak düşey elektrik sondaj (DES) metodu vasıtasıyla araştıran bu dönüşüm, 1990’larla birlikte iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) olarak teknolojik gelişiminde yükselen bir ivme kazanmıştır.

Resistivite yöntemi ile yapılan araştırmalarda; elektrot, kablo, ölçü aletleri ve akım kaynağı kullanılmaktadır. Bu ölçüm yöntemini etkileyebilen kimi durumlar vardır. Yöntemi etkilen durumlar ise değme gerilimleri, değme direnci, elektrot uçlaşması, doğal akımlar ve yatay akımlar olarak sıralanmaktadır.

Zigxa Resistivity Conner adlı cihazımızda uygulanan yöntem ile yeraltındaki metal arama uygulamalarında 39 metre kadar derinlikte bile detaylı bilgi alınmaktadır.